Cafékväll - föreläsning: Karl-Erik Karlsson berättar...

Cafékväll - föreläsning: Karl-Erik Karlsson berättar...

Historia & Konsthistoria

Ordförande i Skallsjö hembygdsförening Karl-Erik Karlsson berättar om Tollered.
Servering

I samarbete med Hemsjö hembygdsförening.
Hemsida: www.hemsjobygden.se