Hälsa & välbefinnande, Samhälle

Det mångkulturella samhället

De mångkulturella samhället – möjligheter och utmaningar
Mångfald kan berika men forskning visar även att mångfald kan leda till utmaningar som utanförskap, konflikter och spänningar. Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför? Vad handlar heder om? Hur reagerar man på den ”dubbla ensamheteten”? Vad leder stigmatisering till? Varför ska vi underlätta och möjliggöra för fler kulturmöten? Ibrahim Mohamad kommer att diskutera och belysa:
- Individ- och gruppcentrerade perspektiv
o Skillnaden mellan perspektiven
o Hur påverkas individen, gruppen och samhället?
o Utmaningar och möjligheter när perspektiven möts/krockar

- Den dubbla ensamheten
o Vad handlar ”dubbel ensamheten” om?
o Hur påverkas ungdomar och barn av den dubbla socialisationen?

- Hederskultur
o Vad handlar hederskultur om?
o Vilka mekanismer ligger bakom kulturen?
o Vägen vidare? Hur förebygga?
o Vanliga myter

- Kulturmötets fällor
o Vanliga fällor vi hamnar vi som påverkar alltifrån integrationen till ett positivt kulturmöte
o Om fördomar och positiva kulturmöten

- Utanförskap
o Tre faktorer som påverkar vilka förutsättningar man har i ett nytt land
o Hur förändras familjerelationerna vid en flytt?
o Om stigmatisering och det ”skenande samhället” – hur påverkas vi?

2 ggr med start 18 mars, därefter 25 mars│kl 18-20.15│990 kr│Zoom, länk mailas ut i samband med kallelse.