Data & IT

Hur använder äldre digital teknik?

Många delar av dagen samhälle förutsätter en viss kunskap om digital teknik.

Annika Bergström, professor Journalisthögskolan, föreläser om hur den digitala användningen ser ut i åldergruppen 65+.

Pär Levander, Kvalitetschef på vård och omsorgsförvaltningen, berättar om planer och möjligheter inför framtiden.