Samhälle

Om hedersförtryck
Ledare: Ibrahim Mohamad
Hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem och en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Forskning visar att många människor lever med hedersnormer och begränsningar i sin vardag i Sverige.
Kursen innehåller bland annat följande punkter:

- Vad är heder? Vilka mekanismer ligger till grund för hederskulturen?
- Varför heder? Vad är syftet?
- Varningssignaler på att någon är drabbad
- Vem är offer och vem är förövare?
- Hur var synen på heder (före invandringen) i Sverige på 1800-1900-talet?
- Skillnaden mellan individcentrerade och gruppcentrerade perspektiv
- Skillnaden mellan våld i nära relationer och hedersvåld
- Vad är den "dubbla ensamheten" och hur påverkas man av det?
- Vilka utmaningar står skola, socialtjänst och polis inför? Vad kan bli bättre?
- Hur kan vi förebygga och bekämpa förtrycket?
- Tre faktorer som påverkar synen på familjens/gruppens roll, jämställdheten, integrationen och samhället i övrigt
- Diskussioner
Kursen innehåller såväl personliga berättelser som forskning. Deltagarna kommer även att få möjlighet att ställa frågor och delta i gruppdiskussioner.
Ibrahim är statsvetare och föreläsare. Han arbetar med frågor som rör mångfald, tillit, kulturskillnader och samhällsutmaningar. Han använder egna erfarenheter och befintlig forskning när han utbildar och föreläser.
3 ggr med start 5 okt, därefter 12 & 22 okt│kl 18-20.15│880 kr│Zoom, länk mailas ut dagen före.