Fönstertillverkning, ht 18 - 2-4 november

Fönstertillverkning, ht 18 - 2-4 november

Kurs i fönstertillverkning
Kursen är för dig som redan kan renovera gamla fönster men kanske behöver lite mer handledning eller ska komplettera med att göra en ny fönsterbåge.
Under kursen genomför vi alla moment i fönstertillverkning från fräsning av bågprofiler till sammansättning av den färdiga bågen. I kursen ingår teori kring virkesval och trähantering. Vi gör sammanfogningar av bågvirke och infällning samt korsmöte av spröjs. Vi använder både handverktyg och elverktyg. Arbetet sker självständigt med hjälp av handledning. Beroende på gruppens kompetensnivå sker genomgångar individuellt eller i helgrupp.

Kursledare är möbelsnickaren, bonnasnickaren och byggnadsvårdaren Manne Swedberg som själv började sin bana med att gå snickeriutbildning på Nääs. Manne är mycket rutinerad och arbetar både som kursledare och rådgivare inom byggnadsvård för Slöjd & Byggnadsvård. Han utför även mindre finsnickeriuppdrag genom sitt företag.

För mer info, vänligen se: http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/fonster-tillverkning22/

Välkommen med din anmälan på www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58