Transport

Du kan i lugn och ro sitta på den plats du själv önskar och vi träffas i en videokonferens.
Allt du behöver är en skärm och tillgång till uppkoppling.
Denna kurs går över 4 st tillfällen à 2,5 h vardera gång. Kvällstid. Prov enligt överenskommelse alt. själv hitta examinator.

INNEHÅLL:
För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna hantera fritidsbåten. Förarintyget ger dig grunderna i navigation och de vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning samt sjösäkerhet.

Förarintyget berör även:
• Internationella sjövägsregler
• Sjötrafikförordning
• Sjölagen
• Publikationer
• Svenska sjökort, beteckningar och förkortningar
• Utmärkningssystemet och sjömärken
• Kompassen och andra hjälpmedel
• Praktiskt sjökortsarbete
• Svensk sjöräddning
• Säkerhet m.m.
• Sjömanskap m.m.
• Miljö
• Väder och vind
• Sjukvård

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs.

TEORIPROV:
Efter avslutad kurs anordnas ett Förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 625 kronor+65 kronor för Intygsbok. Du ska ha fyllt 12 år för att få skriva provet.
Om det obligatoriska ”båtkörkortet” införs kommer förarintyget att ge dig behörigheten automatiskt.

KURSMATERIAL:
Deltagaren beställer själv materialet på https://www.nautic-center.se

DETTA BEHÖVS:
* Navigering och sjömanskap av Jonas Ekblad/Börje Wallin.
* Sjökort 616
* Passare, linjal & transportör
Har man bok o annat material sedan tidigare kan man ta med det.

LEDARE: Nathalie Hagmyr.
Natalie har sedan 10 år tillbaka utbildat i navigation och brinner för att dela med sig av sina kunskaper om båtlivet. Hon har en bakgrund i marinen samt civil sjöfart. Utbildad vid Sjöbefälsskolan i Kalmar. Har varit kursledare för Förarintyg, Kustskeppare, SRC och Fartygsbefäl kl 8 hos flera olika utbildningsanordnare i Sverige. Sedan några år engagerad i Nämnden för båtlivsutbildning.

TIPS:
De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg. Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs.