Media & kommunikation

Studieförbundet ger tillsammans med journalisten och författaren Ulrika Nandra en fortsättningskurs i kreativt skrivande för de som redan är igång med ett skrivande och vill utvecklas ännu mer. Att skriva kan vara ensamt men i gemenskapen delar vi utmaningar och frågor kring det svåra men roliga kreativa skrivandet.
Deltagarna får skrivövningar som ökar förmågan att behärska de berättartekniska verktygen samt personlig textrespons från såväl ledare och kursdeltagarna som alla är viktig bitar för den individuella skrivprocessen.
Kursen sker vid fyra tillfällen á två timmar.