Språk

Välkommen till en kurs i nybörjarfranska!
Inga förkunskaper krävs .Vi tränar på att att använda språket i vanliga turistsituationer. Vi övar också på att lyssna, läsa och på att skriva enkla texter.

Vi träffas i SVs lokaler på Torggatan 6 i centrala Alingsås.

Om Ingrid:
Jag är legitimerad lärare i franska, engelska och svenska som andraspråk. Mitt intresse för språk
väcktes redan under högstadiet, engelskan genom att jag fick en brevvän som jag fortfarande har
kontakt med och franskan efter en trevlig semesterresa, där jag lärde känna den franska naturen.
Jag har studerat franska vid universitet i Dijon och har även deltagit i kurser i Tours, Rambouillet
och Aix-en -Provence.
För närvarande undervisar jag som SFI-lärare i Lerum.