Hantverk & konst

Fyra tillfällen med start torsdagen den 1 september.
Anmälan till ledare Ann Östlund, 073-445 55 23.
Avgift (som betalas direkt till föreningen) är 200 kr.