Götaälvdalen - Det glömda landskapet mellan Västergötland och Bohuslän

Götaälvdalen - Det glömda landskapet mellan Västergötland och Bohuslän

Historia & Konsthistoria

Bo Björklund, folkbildare, berättar om Sveriges mäktigaste vattenled, där Lödöse under 600 år var Sveriges enda hamnstad västerut. Vi får också veta vilka storstilade planer som såg dagens ljus i och med konflikterna mellan Danmark och Norge under 1600-talet. Föredraget handlar dock främst om ångbåtsperioden 1840-1940 med timmerflottning, ångbåtsfrakter och passagerartrafik. Dessutom - vad kan klimatförändringarna innebära för området? Det blir även en blick in i framtiden.