Samhälle

FÖR STUDIECIRKEL OM GRANNSAMVERKAN

• Vill du vara med och skapa grannsamverkan mot brott i ditt bostadsområde?
• Vår studiecirkel omfattar tre träffar och pågår tre timmar per gång

o Träff 1: Grunderna för grannsamverkan. Handledare - Folkhälsostrateg och Brå-samordnare Charlott Klug
o Träff 2: Träff i egen regi i ditt bostadsområde
o Träff 3: Vad gjorde ni på träff 2? Brottsstatistik, hur ser det ut med bostadsinbrott i ert närområde? Hur jobbar polisen med bostadsinbrott? Handledare - Kommunpolis Lotta Jofjord
o I Alingsås sker första och tredje träffen i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Torggatan 6
o I Bjärke sker första och tredje träffen i kommunens servicekontor vid Centrumtorget i Sollebrunn

*Träff 2 i egen regi: Den andra träffen sköter deltagarna själva, i sitt respektive bostadsområde med engagerade grannar och andra kontaktombud.
Skyltar och dekaler för uppsättning i ert område delas ut efter tre genomförda kurstillfällen.

Länkar för mer information:
www.grannsamverkan.nu
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se

www.polisen.se