Samhälle

FÖR STUDIECIRKEL OM GRANNSAMVERKAN

• Vill du vara med och skapa grannsamverkan mot brott i ditt bostadsområde?
• Vår studiecirkel omfattar tre träffar och pågår tre timmar per gång
• Vi utbildar kontaktpersoner, en eller ett par stycken beroende på storlek på området.

Träff 1: torsdag 6 februari. Grunderna för grannsamverkan. Handledare - Folkhälsostrateg och Brå-samordnare Charlott Klug
Träff 2: Träff i egen regi för grannarna i ditt bostadsområde (dag och tid bestämmer guppen kontaktpersonen/erna tillsammans)
Träff 3: torsdag 19 mars. Redovisning träff 2? Brottsstatistik, hur ser det ut med bostadsinbrott i ert närområde? Hur jobbar polisen med bostadsinbrott? Handledare - Kommunpolis Lotta Jofjord

Första och tredje träffen sker i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 15, Alingsås
Skyltar och dekaler för uppsättning i ert område delas ut efter att alla tre kurstillfällena genomförts kurstillfällen.

Länkar för mer information:
www.grannsamverkan.nu
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.polisen.se