Hälsa & välbefinnande

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Mindfulness i en grön miljö (Torrekulla)
Vi går igenom de 9 attityderna inom Mindfulness och praktiserar dem ute i naturen. Vi använder tekniker så som kroppscanning, uppmärksamhetsträning, sång och alla sinnen för att komma i bättre kontakt med oss själva samt med naturen.
Varje moment inkluderar meditationsvandring, lägereld, mindfulnessövningar, sharing och andningstekniker för ökat välbefinnande.
Ledare: Lisa Kwasniewski, biolog, mindfulnessinstruktör, trädgårdsmästare, yogalärare & gröninspiratör. www.totalharmoni.nu

OBS!! Denna går ej att anmäla sig till via oss. Den ligger enbart ute på webben men är låst för anmälan. Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Anhöriglots på tfn 031-3152625 eller anhoriglots@molndal.se och berättar om din anhörigsituation. Sista anmälningsdag 25/3-19