Hälsa & välbefinnande

Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans.
10 ggr kostar 1100 kr och 15 ggr kostar 1500 kr.

Nya deltagare är välkomna i mån av plats. Anmälan och information: Agneta, 0709-90 71 33