Ekonomi, Beteendevetenskap, Media & kommunikation

Denna kurs är en del av Kraftsamling Alingsås.

Kursen är öppen för deltagare oavsett var man kommer ifrån.

I begreppet intraprenörskap finns grunderna till entreprenörskap.
Med utgångspunkt I sin nyutkomna bok “Den dolda kraften” presenterar Mats Magnusson en banbrytande modell - hur tar en företagsledning vara på medarbetarnas unika kvaliteter och drar nytta av dessa i organisationen? Alla i en organisation har idéer, är välutbildade och “upplysta” och detta är grunden för ett gott intraprenörs- såväl som medarbetarskap. Detta synsätt borde vara det normala för att även få behålla och även utveckla sina medarbetare.

I denna kurs ger vi instrumenten för detta!

Ledare: Mats Magnusson har varit marknadschef Nowali AB, där han tog fram den halkfria sockan och lanserade denna till en världsprodukt. Han har mångårig konsulterfarenhet och varit marknadsdirektör för Almedalskoncernen, arbetat som utbildare på marknadsekonomutbildningar på bla. IHM i Göteborg. Mats har skrivit sex utgivna böcker inom marknadsföring och nu den sjunde och nyligen utgivne boken “Den dolda kraften” som handlar om intraprenörskap.