Värme och isolering i gamla hus
Felaktiga insatser för att spara energi i gamla hus leder till både dyra skador och förfulade hus. Lär dig lösningar som förenar vettig uppvärmningsekonomi med bevarande, estetik och sunda hus. Under kursen går vi igenom huskonstruktioner som timmerhus, plankstommar och regelstommar och ger förslag på energiförbättringar i fyra ”typhus” från 1850- 1970. Vi presenterar olika isoleringsmaterial och deras egenskaper, diskuterar tilläggsisolering av bjälklag, fönster, vindar och snedtak. Vi kommer också in på uppvärmningsteknik och skorstenar.

Chico Hovedskov Crafoord är byggnadsingenjör och arbetar med rådgivning sedan många år på Slöjd & Byggnadsvård.

Anmäl dig här till höger alternativt via mail: lerum@sv.se eller telefon: 0302-158 58

mer info om kursen finner du här hos Slöjd & Byggnadsvård