Språk

Välkommen att fördjupa dina italienskakunskaper!

"För mig är språkinlärning ingenting mekaniskt, utan en del av ett större sammanhang. Därför är det av ytterst stor betydelse att förstå dess bakgrund och historia, men också vardagslivets mysterier, etikett och hur språket skall användas på bästa sätt.

Italienska är Dantes, Boccaccios och Machiavellis litterära språk, konstspråket framför alla andra och sedan 1600-talet operaspråket.
Och vem kan undgå italiensk design, italienska kläder och skor, italienska bilar. De har verkligen en aura av förfining, god smak och elegans
Inte att förglömma italiensk pizza och pasta, italiensk glass, italienska tiramisù och biscotti, cappuccino och espresso.
Det finns verkligen en stor kulturskatt, utöver språket, att bekanta sig med.

Låt oss tillsammans studera italienska, la lingua più passionale del mondo (världens mest passionerade språk) och alla dess kulturella aspekter!"

Studiematerial:
CIAO! 1 av Marie-Louise Sanner, Adriana Ferreri, Grazia Gavazza
Natur & Kultur ISBN 978-91-27-41635-2. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen!

Om ledaren:
Daniela Rosvall – klassisk arkeolog, skribent och konstkännare

Som klassisk arkeolog med hela Medelhavet som arbetsfält och under studier på forskarutbildningen har mitt intresse för den romerska civilisationen och dess kulturyttringar blivit en kunskapskälla som jag alltid anknyter till och använder som komplement i min undervisning.

Att undervisa i italienska, så som jag gjort under de senaste 30 åren, har varit ett sätt att både dela med mig av mina språkkunskaper, men också att rama in det hela i dess miljö, ursprung, kultur, historia och aktuella samhällsfrågor. Det språkliga mysteriet får på detta sätt en naturlig inramning.

Allt hör till en aktiv språkinlärning, men också till att entusiasmera, väcka nyfikenhet och att avslöja italienarnas ”ARS VIVENDI” (livsfilosofi).

Välkommen!