Språk

Vill du lära dig italienska på ett roligt sätt?
Med praktiska övningar, konversation, lek och sång?

Du bör kunna presentera dig själv på italienska utan några svårigheter.
Kursen är för dig som provat på italienska tidigare och motsvarar nivå A2-B1

Ledare: Cornelia Schmidt

Välkommen!