Kållereds hembygdsförening "Nils och Gunnel Dahlbecks dag" VT 18

Kållereds hembygdsförening "Nils och Gunnel Dahlbecks dag" VT 18

Med föredrag, visningar, växtförsäljning och kaffeservering.