Kanotfärd i Lappland 1944

Kanotfärd i Lappland 1944

Historia & Konsthistoria

Magnus Gedda berättar och visar bilder från Laisälven och de stora sjöarna.