Media & kommunikation

SKRIVKURS PÅ TEMAT SORG:
Hösten är en bra tid för att summera tankar och reflektioner. Kursen har två ändamål: övningar i berättarteknik samt att upptäcka skrivandets möjligheter att bearbeta sorg och förlust. Sorg är för de flesta svårt att prata om men desto lättare att skriva om. Sorg är faktiskt ett av litteraturens stora teman det skrivits om i århundraden. Kursens upplägg utgår från ett beprövat koncept och forskning om skrivandets hälsofrämjande effekter.

Kursens upplägg utgår från ett beprövat koncept och forskning om skrivandets effekter för personlig utveckling.
KURSLEDARE: författare och journalisten Ulrika Nandra
Läs mer på https://www.athenas.se/foerelaesare/ulrika-nandra/

Gäller dig som är bosatt i Mölndals Stad (Kållered, Lindome, Centrum)

Muntlig anmälan till 0722-003650

I samarbete med folkhälsoarbetet i Mölndals stad