Kreativt skrivande

Kreativt skrivande

Kommunikation, information

I denna cirkel ligger fokus på att öppna det kreativa flödet med inspirerande skrivövningar som stimulerar alla sinnen. Dessa passar såväl nybörjare som erfaren. Utan prestige släpper vi fram berättarglädjen!

Det går även att starta senare i kursen, så välkommen med din anmälan!

I samarbete med Sjuttiosju ord http://charlottewikhall.se/