Historia & Konsthistoria, Hälsa & välbefinnande

Monica Berglund, direktör Tre stiftelser i Göteborg
delar med sig av sina tankar kring den
salutogena värdegrunden som verktyg. Hur
uppnår vi livslust och en känsla av mening, begriplighet
och hanterbarhet i vardagen?