Beteendevetenskap, Samhälle

Linda Bergwall berättar om polisens arbete
kring trygghet i vardagen och ni ställer frågor.