Lägga och renovera spåntak vt 18

Lägga och renovera spåntak vt 18

Lägg och renovera spåntak!
29 maj kl. 16:00 Upphärad - http://www.backstugansvanner.se/om/vagbeskrivning.php

Pärt, stickespån, spånor och hyvlade takspån. Kärt barn har många namn. Under det sena artonhundratalet blir det vanligt att lägga spån på taket istället för tegel och andra takmaterial, alternativt att lägga spån som undertak under teglet. Fortfarande har vi många tak med spån som undertak. Ett spåntak har inte så lång livslängd och behöver läggas om med jämna intervall men ur ett klimatperspektiv är trä alltid ett bra material eftersom det binder koldioxid ur luften.

Taket på backstugan Kulla behöver läggas om och i samband med det har vi en kortkurs. Under en eftermiddag/ kväll i maj kommer vi gå igenom hur spåntak är uppbyggda och vad som finns att tänka på både vid renovering och nyläggning. Vi kommer också gå igenom val av träslag, spik, verktyg och metoder.

Anmäl dig här till höger alternativt via mail: lerum@sv.se eller telefon: 0302-158 58

Mer info finner du här