Lägga och renovera stengärdesgård, ht-18

Lägga och renovera stengärdesgård, ht-18

Lär dig tekniken att lägga en kallmurad stenmur. För mer information om kursen, vänligen se:

http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/lagga-och-renovera-stengardesgard/

Mer information om kursen och dess innehåll:
www.slojdochbyggnadsvard.se
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Välkommen med din anmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se