Hälsa & välbefinnande, Media & kommunikation

Vill du utforska skrivande som ett läkande verktyg?
Genom skrivövningar och reflekterande samtal får du möta skrivmetoden Write Your Self. Metoden har tagits fram för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang för att stärka den som skriver.

Vi delar inga texter med varandra.
Fokus ligger istället på skrivprocessen och upplevelsen av övningarna.

Läkande skrivande: upplägg
–hållbara skrivrutiner
–självomsorg i skrivprocessen
–reflektioner
–mjukt och inkännande skrivande

Inga förkunskaper behövs.
Ta med egen dator och/eller block och penna.
Kursen ersätter inte terapi.

Del 2, fördjupning kommer att erbjudas efter avslutad kurs.

Ledare: Johanna Hildebrand, författare, bibliotekarie, lärare och certifierad Write Your Self-vägledare.

Välkommen!