Hantverk & konst

I samarbete med Lerums hemslöjdsförening
4 ggr/start 12 sep/to 10-15, därefter 2:e torsdagen i
månaden/200 kr/Lindekulla, Lerum/ledare: Britta Ferm, Gull Andersson
Anmälan sker till: Britta, 0707-928130