Hantverk & konst

8 tillfällen.
Anmälan till ledare Gull Andersson, 076-169 70 25.
Start tisdagen den 6 sep kl 10-13. Därefter tisdagar jämna veckor.
Avgift (som betalas direkt till föreningen) är 400 kr.