Leva med Bipolär sjukdom - Går det?

Leva med Bipolär sjukdom - Går det?

Hälsa & välbefinnande

I samarbete med Anhöriglots, Stadsbiblioteket och Folkhälsa - Enhet samhällsarbete, Mölndals Stad
Föreläsningen handlar om att förstå att det är en sjukdom som man får leva med resten av livet. Att livet kan bli bra och att våra anhöriga är viktiga för oss. (men också att de har ett eget liv.) Simone Gynnemo tar oss med på sin livsberättelse med stöd av text och bild.
Hennes berättelse ökar förståelsen kring bipolär sjukdom och hur man kan förhålla sig till den som drabbad eller anhörig.
Föranmälan krävs till www.sv.se/molndal eller 0722-003650