Dans

Linedance är en härlig dansform där glädje och rytm står i fokus.
Dansen består av fasta stegkombinationer och förbättrar både kondition, balans och minne!
Influenser från olika dansstilar med varierande tempo.

För dig som kan de grundläggande stegen och dansat någon/några terminer tidigare.
Ledaren anpassar svårhetsgrad och stegkombinationer efter deltagarnas förutsättningar.

Deltagare kan tas in löpande, så hör av dig om du missade kursstart men ändå är intresserad! Självklart betalar du bara för de gånger du deltar även om du kommer in senare under terminen.

Ledare: Ann-Christin Månsson