Litteraturcirkel

Litteraturcirkel

Vi väljer tillsammans ut skönlitterära böcker och diskuterar under trevliga former hur vi uppfattat och bedömt boken. Under hösten kommer vi att fokusera på Danmark och danska författare. Vi träffas fredagar, 1 gång per månad och 4-5 tillfällen per termin.
Har du frågor kontakta: Inger Blaho 0735-80 84 19