Vi väljer tillsammans ut skönlitterära böcker och diskuterar under trevliga former hur vi uppfattat och bedömt boken. Under hösten kommer vi att fokusera på Danmark och danska författare. Vi träffas fredagar, 1 gång per månad och 4-5 tillfällen per termin.
Har du frågor kontakta: Inger Blaho 0735-80 84 19