Hälsa & välbefinnande

Än så länge är det betydligt fler kvinnor som har hittat till yogan. Kanske underlättar det för dig som man att ta steget in i yogans värld med en kurs riktad enbart mot män? Tisdagar (udda veckor) kl 19-20.15.
Sex gånger med start 21 april. 900 kr. Anmälan på www.friskvardsyoga.se.