Hälsa & välbefinnande

Mindfulness eller medveten närvaro är ett fantastiskt verktyg för att lära sig leva ett mer närvarande liv i nuet och minska sin stress.
Genom träning i Mindfulness förbättrar vi vår uppmärksamhet och medkänsla med oss själva och andra. Förmågan att leva mer i nuet leder till att vi oroar oss mindre för framtiden och grubblar mindre på det som varit. Några effekter som är vanliga vid regelbunden Mindfulnessträning är att sömnen förbättras, vi blir lugnare och har lättare att hantera förändringar.

Denna kurs är en fördjupning av Nyfiken på Mindfulness, du måste dock inte ha förkunskaper för att gå denna kurs. Vi kommer att lära oss fler övningar och komma in på mer djupgående teori och diskussioner. Här använder vi även en mer omfattande e-kurs som deltagarna använder för daglig träning. Priset för e-kursen är inkluderat i kursavgiften.

Jag som håller i kursen heter Annika och är utbildad Mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter. Jag är även utbildad sjuksköterska och hälsovetare. Läs gärna mer om mig och kursupplägg på min hemsida sensiveda.se