Hälsa & välbefinnande

Du som lever som anhörig kan många gånger uppleva att kastas mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg. Mindfulness kan liknas med att vakna upp till livet. Genom att träna mindfulness utvecklar du ditt förhållningssätt till uppmärksamhet och medvetenhet.
Under kursens gång varvar vi teori och praktiska övningar med samtal och reflektioner. Kursens syfte är att du ska få tillfälle att reflektera på din livssituation och möjligheten att fundera över vilka förändringar som skulle vara möjliga i ditt liv.
Studiecirkeln bygger på boken Mindfulness i vardagen av dr Ola Schenström.
I kursen ingår hemuppgifter i form av mindfulnessövningar (ca 10
min/dag) och inläsning kursmaterial.
Inom gruppen råder sekretess. Varmt välkomna.
OBS: Anmälan till 0722-003650


KURSLEDARE: Annika Lidhammar ingår i nätverket av mindfulnessinstruktörer vid Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. I sin beteendevetenskapliga utbildning har hon studerat psykologi, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap vid bl.a. Karolinska institutet, Uppsala universitet och Psykologiska institutionen i Göteborg.