Djur, natur & miljö

OBS: Startdatum av kursen är framflyttat till i höst: måndag 16 september kl 18:00-20:00 på Gamla Torget 43, Mölndal.
Upplägg:
Första träffen 16 september är obligatorisk och då lägger gruppen upp datum för kommande träffar, här är det alltså möjlighet att påverka dagar och tider för kommande träffar.
A-delen är ca 4 teoriträffar och avslutas med teoriprov. B-delen är ca 4 träffar och inleds med en första träff med instruktören för uppkörningen och därefter sker övningar i skog och avslutas med uppkörning/examination i slutet av terminen.
Teori och praktik varvas. De praktiska lektionerna genomförs på stående skog. I kursen ingår utbildningen, hyran av skog, studiematerial, teoriprov, uppkörning och körkort.

Välkommen med din anmälan!