Vilda ätliga växter

Vilda ätliga växter

Naturens skafferi!
Vad går att äta, vad är gott eller nyttigt bland våra vilda växter - kom med på en spännande kvällskurs i naturen!

Kursen sker på Lilla Jordbruket i Bergum, Bergums Mellangårdsväg 1 (snett över väg 190 från bärodlingen), mellan Olofstorp och Stannum.
Ledare: Hanna Olovson, utbildad miljövetare på GU, YH-utbildad trädgårdsmästare på Gunnebo slott i Mölndal.
Från 2016 har Hanna odlat grönsaker till försäljning och haft höns på gården i Bergum.