Hälsa & välbefinnande

”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden”

En studiecirkel för dig som har en son eller dotter över 18 år med en funktionsvariation och/eller ett långvarigt sjukdomstillstånd.
Trots att Sverige har ett väl fungerande välfärdssystem är det många föräldrar som är involverade i sina vuxna barns liv. Tankar kan väckas kring hur det ska gå när man själv inte kan vara spindeln i nätet. Studiecirkeln består av tre delar; samtal, information och att skriva en levnadsberättelse.

Studiecirkeln är kostnadsfri med ett begränsat antal platser.
Fika finns till självkostnadspris.

Datum: Måndagar 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november och 28 november
Klockan: 18.00 – 19.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Gamla Kronvägen 62 E, 433 33 Partille.

Anmälan: Senast 28 september

Har du frågor gällande studiecirkeln, kontakta anhörigkonsulent Anette Sternéus, tel 031- 392 24 30, e-post: anette.sterneus@partille.se

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstöd Partille kommun.