Nordens historia vt18

Nordens historia vt18

Nordisk historia i samarbete med Föreningen Norden. 6 ggr (3 ggr/termin) för 150 kr med start den 25 januari kl 19-21. Därefter 15 februari och 22 mars.
Ledare: Vanja Andersson och Anna-Lena Lundström.
Anmälan sker till Vanja Andersson på 0302-15089