NordTyskland

NordTyskland

Samhälle

Historiskt är Nordtyskland intressant för oss eftersom stora delar var en del av Sverige under lång tid. Vi kommer att läsa om
geografi, samhällsliv, historia och nutid. För intresserade finns det möjlighet att delta i en resa till Nordtyskland sommaren 2018.