Mat & dryck

Nyttoväxter från när och fjärran i två delar:
Del 1: Frukt- och nötträd (28 okt 2020)
Del 2: Örter och läkeväxter (10 febr 2021)

Ett växtkalejdoskop för hälsa och skönhet - örter, träd, buskar och blommor som har varit och fortfarande är av stor betydelse för oss människor och som är en del av vår vardag.

Möt odlade och vilda växter, vackra färger och ljuva dofter, förföriska former och upphetsande smakupplevelser, oväntade och kända användningsområden. Lustiga historier och ibland mustiga detaljer ur växternas fördolda existenser där både filosofer, läkare, naturvetare, kejsare, kungar, gudar samt tomtar och troll kan bli inblandade. Dessutom nyttiga exempel på växternas användning för hälsa, skönhet och kärleksliv. Vackra kopplingar till olika konstarter och konstnärer som använt växter som uttrycksmedel.

Föreläsningarna belyser diskussionen om biologisk mångfald och växter som bevarande av kulturarv.

Föreläsare: Daniela Rosvall, klassisk arkeolog, konstkännare, skribent och föredragshållare