Pilflätning

Pilflätning

I samarbete med Alingsås Trädgårdsförening erbjuds denna kurs i Pilflätning. Begränsat antal platser.

Anmälan senast 1 april till Birgitta Hansson på tel 0322-151 98.

Hemsida: www.alingsastradgard.se