Historia & Konsthistoria, Samhälle


Polen är ett land med lång historia. Sverige och Polen hade åren 1592-1599
Sigismund III som gemensam kung. Polen förlorade dock sin självständighet under
1700-talet, men återfick den efter första världskriget. Efter Sovjetunionens fall är
Polen nu en demokrati med fria val och marknadsekonomi.

Studiecirkeln har 7 cirkelträffar under våren.( två gånger i månaden)
VÄLKOMMEN DU OCKSÅ ATT VARA MED !!!

Anmälan till: Erling Alriksson, Föreningen Norden
e-post: erling.alriksson1@telia.com
tel: 0734-039094

Anna-Karin Feragen, Studieförbundet Vuxenskolan
e-post: anna-karin.feragen@sv.se
tel: 031-67 45 72


Sommaren 2019 gör vi en SOMMARRESA TILL POLEN