Hälsa & välbefinnande

Planeras starta våren 2020. Välkommen med din intresseanmälan. Du kommer att kontaktas i god tid för att bekräfta din medverkan eller ej.

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite bättre när man träffar andra i samma situation och delar med sig av sina känslor, tankar och upplevelser.

Ni seniorer som önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till Samtalsgrupp – Senior! Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sammanhang, förhoppning och mening tillsammans.

Pratstunderna utgår från ”Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, livsglädje, livsmening”. Strukturen är tydlig och utifrån varje tillfälles tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i vardagslivet. Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att vårt förhållningssätt till livet påverkar den självskattade hälsan.

5 tillfällen 2, timmar och 15minuter per tillfälle.

Ledare:
Er samtalsledare heter Karin Fridén Bräutigam. Hon är själv senior och utbildad i metodik och pedagogik. Hennes arbetslivserfarenheter och kompetenser omfattar bland annat rehabilitering, personalutbildning, beteendevetenskap och psykosyntesterapi.