Hälsa & välbefinnande

Samtalsgrupp Senior
Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår
riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite
bättre när man träffar andra i samma situation och delar med sig av sina känslor, tankar och
upplevelser.

Ni seniorer som önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till Samtalsgrupp –
Senior! Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sammanhang, förhoppning
och mening tillsammans.

Pratstunderna utgår från ”Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, livsglädje, livsmening”.
Strukturen är tydlig och utifrån varje tillfälles tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i
vardagslivet. Korten utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att vårt förhållningssätt
till livet påverkar den självskattade hälsan. Deltagarna behöver inte skaffa egna kort.

Vi träffas 8 tillfällen, varje onsdag.
Kostnad: 300kr
Denna kurs är för dig som är medlem i SPF Seniorerna Svalan, och har därför en subventionerad avgift. Vill du bli medlem, kontakta Bibbi Wahlqvist 0703-69 52 23.
Ledare: Karin Fridén, utbildad inom rehabilitering, beteendevetenskap, psykosyntesterapi mm.

Välkommen.