Skärpa verktyg ht 18

Skärpa verktyg ht 18

Hantverk & konst, Trädgård, hus och hem

Underlätta ditt slöjdande och se hur resultatet förbättras med vårdade verktyg och redskap!

För mer kursinfo, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/skarpa-verktyg2/

Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på lerum@sv.se, www.sv.se/grsydost eller 0302-158 58

Mer information om kursen och dess innehåll:
www.slojdochbyggnadsvard.se
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se