Skärpa verktyg ht 18

Skärpa verktyg ht 18

Hantverk, Trädgård, hus och hem

Underlätta ditt slöjdande och se hur resultatet förbättras med vårdade verktyg och redskap!

För mer kursinfo, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/skarpa-verktyg2/

Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på lerum@sv.se, www.sv.se/grsydost eller 0302-158 58

Mer information om kursen och dess innehåll:
www.slojdochbyggnadsvard.se
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se