Sked och slev ht 18

Sked och slev ht 18

Kursledaren Anders, Skéanders, Karlsson presenterar sig själv och hur man gör skedar och slevar. Han visar både med Powerpoint och riktiga skedar/slevar, både gamla historiska modeller och nya.

För mer information om kursen, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/sked-och-slev/

Välkommen med din anmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se

För att läsa om cirkelledare Anders Karlsson, vänligen se hans hemsida:

http://www.skedanders.se/