Media & kommunikation

Under kursen får du verktyg att komma igång med ditt skrivande, att fortsätta skriva och att avsluta ditt skrivprojekt. Du får testa skrivövningar utifrån ditt eget material och vi går igenom olika metoder att komma vidare i ditt berättande när inspirationen tryter. Du får tips på hur du kan strukturera din text och får testa olika sätt att arbeta med din text för att hitta det som passar dig. Du får också med dig kunskaper om hur du kan publicera din historia.