Skriva roman

Skriva roman

Kommunikation, information

För dig som vill lära dig om processen att skriva en skönlitterär roman och kanske redan har en ide. Kursen innehåller olika skrivövningar som alltid är kopplade till den teoretiska genomgången om t.ex. dramaturgi, karaktärsbeskrivning. Det finns även utrymme för det egna skrivandet och hjälp framåt med texten.

I samarbete med Sjuttiosju ord http://charlottewikhall.se/