Slöjda pall och bänk

Slöjda pall och bänk

En kurs där du lär dig slöjda pall och bänk!
För mer information om kursen, vänligen se:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/slojdapallochbank/

Välkommen med din anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på www.sv.se/grsydost, lerum@sv.se eller 0302-158 58